Teologer er «pionerer i Kirkens dialog med kulturen»

Teologer er «pionerer i Kirkens dialog med kulturen», sa pave Frans da han 6. desember møtte Den internasjonale teologiske kommisjon i anledning deres årlige møte.

Hele Kirken, Guds folk, er trosvitner, og har ved Den hellige ånds nåde et «spirituelt instinkt som muliggjør sentire cum Ecclesia [å tenke med Kirken]», sa paven. Men «sensus fidelium kan ikke forveksles med en sosiologisk realitet basert på flertallets oppfatning», presiserte paven. 

Frans siterte sin forgjenger, Benedikt XVI, som ba teologer lytte til enkle og fromme katolikker, «som det behaget Herren å åpenbare det som Han hadde skjult fra de lærde og vise».

Årets møte i Den internasjonale teologiske kommisjon var viet til temaet "Forholdet mellom monoteisme og vold". Paven minnet om at troen på Gud som ble menneske umuliggjør vold i Guds navn.

– Gud er ikke en trussel mot menneskeheten. Troen på den ene og treenige hellige Gud er ikke, og kan aldri være, en kilde til vold eller intoleranse. Tvert imot, dets sterkt rasjonelle karakter skjenker den en universell dimensjon, i stand til å forene mennesker av god vilje. På den andre siden, Guds definitive åpenbaring i Jesus Kristus gjør enhver voldsbruk 'i Guds navn' umulig.

– Det er nettopp ved sin avvisning av vold, å ha overvunnet det onde med det gode gjennom korsets blod, at Jesus har forsonet mennesket med Gud og med seg selv. Guds åpenbaring utgjør i sannhet godt nytt for hele menneskeheten. Gud er ikke en trussel for menneskeheten.

Teologers oppdrag er både «fascinerende og risikabelt», fremhevet paven. Fascinerende fordi teologisk forskning kan «bli en sann vei til hellighet, slik mange kirkefedre- og lærere vitner om». Risikabelt fordi «det fører med seg fristelser: et hardt hjerte, stolthet og ærgjerrighet».

THEOLOGIANS: PIONEERS IN THE CHURCH'S DIALOGUE WITH CULTURES | VIS