Vatikanet: Klart for nye salige og ærverdige

nullVatikanet, 9. desember 2013 (KI/VIS) – Mandag den 9. desember mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere tolv nye dekreter:

Det er godkjent ett mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

 • Den ærverdige Johanna Franchi (it: Giovannina) (1807-72), italiensk grunnlegger av kongregasjonen «Sykesøstre av den smertefulle Jomfru Maria» (Suore Infermiere dell’Addolorata di Como); født den 24. juni 1807 i Como i Italia; død den 23. februar 1872 samme sted, ærverdig den 20. desember 2012.

I tillegg gjelder ett dekret en anerkjennelse av martyriet til to personer som er drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («ærverdige») og kan lede til snarlig saligkåring. Dette gjelder:

 • Guds tjenere Marius Vergara (it: Mario) (1910-50), prest fra Det pavelig institutt for ytre misjon (Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris – PIME), født den 16. november 1910 i Frattamaggiore i provinsen Napoli i Campania i Italia; og Isidor Ngei Ko Lat, legmann og kateket, født i 1920 i Ahtet Tawpon i Kayin i Burma (Myanmar); begge drept av hat til troen den 25. mai 1950 i Shadaw i Burma.

I tillegg har ti personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

 • Guds tjener Mauritius Maria Matteus Garrigou (fr: Maurice Marie Mathieu) (1766-1852), fransk prest, grunnlegger av instituttet Vår Frue av Medlidenheten (l'Institut de Notre-Dame de la compassion – INDC); født den 21. september 1766 i Gudanes i Ariège i Frankrike, død den 27. september 1852 i Toulouse i Frankrike.
 • Guds tjener Vincent Fuhl (ty: Vinzenz) (ordensnavn Klemens) (1874-1935), prest OSA; født den 18. juni 1874 i Aidhausen i Tyskland, død den 31. mars 1935 i La Paz i Bolivia.
 • Guds tjener Baltasar Marton (ung: Boldizsár) (ordensnavn: Marcellus av Vår Frue av Karmelberget) (1887-1966), prest OCD; født den 9. september 1887 i Kiskomárom (i dag Zalakomár) i Ungarn, død den 29. mai 1966 i Budapest i Ungarn
 • Guds tjener Romanus Bottegal (it: Romano), prest OCSO; født den 28. desember 1921 i San Donato di Lamon i Belluno i Italia, død den 19. februar 1978 i Beirut i Libanon
 • Guds tjenerinne Rosalia Cadron-Jetté (fr: Rosalie) (ordensnavn: Mère de la Nativité) (1794-1864), kanadisk grunnlegger av instituttet «Søstre av Miskunn» (Soeurs de Miséricorde – SM); født den 27. januar 1794 i Lavaltrie i Montréal i Canada, død den 5. april 1864 i Montréal i Canada
 • Guds tjenerinne Maria Rosa Teresa Gay Tibau (1813-84), spansk grunnlegger av instituttet Søstre av St Josef (i dag Instituto de Religiosas de San José de Gerona – RSJG); født den 24. oktober 1813 i Llagostera i Gerona i Spania, død den 18. mars 1884 i Gerona i Spania
 • Guds tjenerinne Maria Oliva Bonaldo (ordensnavn: Maria Oliva del Corpo Mistico) (1893-1976), italiensk grunnlegger av Istituto delle Figlie della Chiesa; født den 26. mars 1893 i Castelfranco Veneto i Treviso i Italia, død den 10. juli 1976 i Roma
 • Guds tjenerinne Ursula Mezzini (it: Orsola) (1853-1919), italiensk generalsuperior for kongregasjonen Suore della Piccola Missione per i Sordomuti; født den 12. desember 1853 i Campeggio di Monghidoro i Bologna i Italia, død den 23. mars 1919 i Bologna i Italia
 • Guds tjenerinne Ursula Maria Rivata (it: Orsola) (ordensnavn Maria Scolastica della Divina Provvidenza) (1897-1987), italiensk første generalsuperior for Pie Discepole del Divin Maestro; født den 12. juli 1897 i Guarene i Cuneo i Italia; død den 24. mars 1987 i Sanfré i Cuneo i Italia
 • Guds tjener Rafael Cordero Molina (1790-1868), puertorikansk legmann, født den 24. oktober 1790 i San Juan de Puerto Rico i Puerto Rico, død den 5. juli 1868 samme sted

Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)