Ordenslivets år: – Omfavn fremtiden med håp!

Åpningen av året for det gudviede liv 2015 fant sted søndag den 30. november med en messe feiret av kardinal João Braz de Aviz i Peterskirken. Aviz, prefekt for Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv, feiret messen i pavens sted, som var i Tyrkia.

Før messen ble det lørdag 29. november holdt en bønnevigilie i basilikaen Santa Maria Maggiore, og dagen før ble pavens apostoliske skriv til alle konsekrerte offentliggjort.

I sitt skriv fremhever paven tre hovedmål for året: «å se på fortiden med takknemlighet», «å leve nåtiden med lidenskap» og «å omfavne fremtiden med håp». Den nordiske bispekonferanse ventes forøvrig å komme med et eget hyrdebrev for å markere dette spesielle år, som avsluttes den 2. februar 2016.

APOSTOLIC LETTER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO ALL CONSECRATED PEOPLE ON THE OCCASION OF THE YEAR OF CONSECRATED LIFE