Ledig stilling som rektor på St. Sunniva skole

Logo St Sunniva skoleSt. Sunniva skole er en katolsk barne- og ungdomsskole med ca. 540 elever og 80 lærere. Over halvparten av skolens elever har minoritetsspråklig bakgrunn og vel 60 % av elevene er medlem av Den katolske kirke. Skolen drives med offentlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Skolen følger læreplaner som er godkjent av offentlige og kirkelige myndigheter.

Skolens øverste organ er skolestyret. Oslo katolske bispedømme (OKB) oppnevner et flertall av medlemmene. Rektor er skolens daglige leder og har ansvar for alle deler av skolens virksomhet.

Skolen holder til i Oslo sentrum og skoleanlegget har i 2013 vært gjennom en omfattende rehabilitering. Skolen er i dag en veldrevet skole som i 2015 feirer sitt 150-års jubileum.


Vi søker rektor til St. Sunniva skole

Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for alle sider av skolens drift, pedagogisk og administrativt. En viktig del av rektors ansvar er å påse at skolen virker i samsvar med sitt verdigrunnlag.

Arbeidsoppgaver inkluderer bl.a.:

- Lede skolens daglige drift og legge til rette for skolens langsiktige planlegging og utvikling
- Sikre elevenes menneskelige og faglige utvikling
- Se til at skolen virker i samsvar med sitt verdigrunnlag og grunnlagsdokumenter
- Se til at skolen opprettholder et høyt faglig nivå
- Opprettholde skolens positive omdømme hos elever og foresatte
- Personalansvar for rundt 80 medarbeidere
- Utvikle samarbeidet med andre virksomheter i kirken
- Holde seg oppdatert om endringer i regelverk og andre rammefaktorer som er bestemmende for skolens arbeid
- Resultatansvar for et budsjett på vel 50 mill. kroner/år
- Rektor er skolestyrets sekretær og har ansvar for å forberede styrets møter

Erfaring

Vi søker en rektor som tilfredsstiller kompetansekravene etter privatskolelovens §4-2. Relevant ledererfaring med dokumentert gode lederegenskaper samt god administrativ og økonomisk forståelse er et krav.

Utdannelse

Det kreves utdanning som tilfredsstiller kravene for fast tilsetting til undervisningsstilling i norsk grunnskole. Vedkommende bør ha tilleggsutdanning innen økonomi og administrasjon. Vedkommende bør ha, eller være villig til å gjennomføre, kompetansegivende skolelederutdanning, for eksempel Rektorskolen og/eller kompletterende lederutdanning i forhold til skolens egenart.

Egenskaper

- En tydelig leder som har lyst til å bli rektor på en katolsk skole
- Samarbeidsevner
- Faglig integritet og trygghet
- Samfunnsmessig og sosialt engasjement
- Tverrkulturell forståelse
- Positiv
- Resultatorientert og høy arbeidskapasitet
- Interesse for administrasjon

Muligheter

- Videreutvikle en skole som oppnår gode faglige resultater og som har et anerkjent, godt miljø
- Ha stor gjennomslagskraft gjennom bl.a. kortere beslutningslinjer enn i andre skoler
- Lede meget kompetente og motiverte medarbeidere
- Samarbeide tett med ressurssterke foresatte
- Du inngår i et fellesskap, med rektorene ved de tre øvrige katolske skolene i Norge, i en internasjonal sammenheng av over 200.000 katolske skoler
- Konkurransedyktige betingelser

Vi anbefaler aktuelle søkere å orientere seg om skolen på våre hjemmesider: www.stsunniva.no og om skolens egenart på hjemmesidene for den katolske kirke: www.katolsk.no/skoler

SØKNADSFRIST: 22.02.2015

LES MER PÅ FINN.NO

av adMIN — publisert 19.01.2015, sist endret 21.01.2015 - 16:20