St. Sunniva skole feirer 150-årsjubileum

2015 er et helt spesielt år for ærverdige St. Sunniva skole i Oslo. Det er nemlig 150 år siden St. Josephsøstrene av Chambéry kom til Norge i 1865 og grunnla Den franske skole, som senere ble til St. Sunniva.

Rektor Birgitte Moltubakk taler.
Foto: Mats Tande
Rektor Birgitte Moltubakk ønsker velkommen til messen
i Trefoldighetskirken.

Klikk her for flere bilder.

150-årsjubilanten, kjent for sitt solide faglige og sosiale miljø, eies i dag av Oslo katolske bispedømme — men er en selvstendig juridisk enhet i kirkeretten.

Feiringen ble innledet onsdag den 7. januar med en festmesse i Trefoldighetskirken for elever, foreldre og lærere. Messen ble feiret av biskop Bernt Eidsvig. I april blir det også en jubileumsforestilling i Oslo konserthus med nåværende og tidligere elever, der skolens historie får en naturlig plass.

LES OGSÅ: Norges beste skole

Katolsk.no tok en prat med rektor Birgitte Moltubakk om status for den populære skolen, jubileumsåret og videre satsingsområder.

Etter krisen i 2010 som truet med nedleggelse åpnet nye St. Sunniva i flotte oppussede lokaler i 2013. I år feirer dere i tillegg 150-årsjubileum. Fremtidstroen er tilbake?

— Fremtidstroen er absolutt på plass! I løpet av de siste fire årene har vi vært gjennom en større rehabilitering, klart å få økonomien til å gå rundt og kan vise til meget gode søkertall til skolen. Vi er opptatt av å være en skole som fokuserer på verdigrunnlaget vårt samtidig som vi skal ha en høy kvalitet i det vi gjør. Skolen har et godt rykte og vi har mange elever som ønsker å få plass ved skolen. Det betyr ikke at vi skal "hvile på laurbærene", men gjør heller at det er viktig at vi opprettholder skolens gode navn og klarer å bringe arven etter St. Josephsøstrene videre. Vi vil hele tiden arbeide for å være en god skole for elevene våre.

Et 150-årsjubileum er en anledning til både å se tilbake på det som har vært, og det som ennå ligger foran. Hva blir de største utfordringene og viktigste satsingsområder for skolen de neste årene?

— Selv om vi var gjennom en stor rehabilitering, er det fremdeles deler av bygningsmassen vår som ikke er tatt og som vi nå planlegger en oppussing av. I første omgang gjelder det trebygget/sveitservillaen som står på tomten vår. Det var her skolen flyttet til i 1868 og holdt til i frem til dagens hovedbygning stod ferdig i 1876. I dag er det primært SFO1 som bruker lokalene.

— Med en eldre bygningsmasse som vi har, vil nettopp vedlikehold og stadig oppgradering av den være en stor utfordring for skolen, ikke minst økonomisk. Dessverre mottar ikke skolen noen særlige midler til akkurat den siden av driften.

— Av satsningsområder forøvrig, er det for tiden "Regning som grunnleggende ferdighet" det satses på. Vi deltar i en nasjonal satsning og i nettverk med noen andre skoler. Vi har i mange år hatt lesing og skriving som satsingsområder, og ser at vi oppnår gode resultater her. Derfor ønsker vi nå å skifte fokus over på regning, matematikk og realfagene for også å kunne hevde oss sterkere i disse fagene.

St. Sunniva får æren av å gå helt fremst i årets 17-mai-tog. Andre høydepunkter du ser frem til?

— Det er en stor ære at vi får gå først i 17. mai-toget her i Oslo. Jeg tror at vi dermed er første privatskole som noensinne har gjort det.

— Av andre høydepunkt gjennom dette jubileumsåret, må nevnes jubileumskonserten vi skal ha i Oslo Konserthus lørdag 25. april. Konserten vil ha innslag fra både nåværende og tidligere elever, og også få fram noe av skolens historie.

Hvor sterkt står skolens katolske identitet i dag, 150 år etter St. Josephsøstrenes oppstart som "Den franske skole"?

— Jeg mener skolens katolske identitet også står veldig sterkt i dag. Dessverre er det ikke slik at det er søstre som driver skolen lengre. Den gang var jo det katolske veldig synlig. Nå er søstrene mer usynlig tilstede hos oss, ved at hver klasse har en søster som ber for dem og bilde av denne søsteren henger i klasserommet. Det henger også et kors i alle rom her ved skolen. Klassene feirer en messe hver måned og noen måneder er de oftere i kirken. I tillegg bes det morgenbønn og bordbønn hver dag.

—Likevel er det gjennom hvordan vi møter elevene våre at skolens katolske identitet blir viktigst. Skolen har i alle år søkt å utvikle hele mennesket; ikke bare intellektuelt og fysisk, men også sosialt og religiøst.

Etter mange år på St. Sunniva – inkludert nesten fire år som rektor – begynner du i mars i ny stilling hos utdanningsetaten i Oslo kommune. Hva er dine beste minner fra tiden i Akersveien?

— Etter nesten 16 år ved skolen er det vanskelig å trekke frem noen enkeltminner. Det beste for meg, vil jeg si har vært det gode miljøet som preger skolen. Hyggelige og flotte elever, mange engasjerte foreldre og en helt fantastisk stab som har vært villige til å yte det lille ekstra. Det gjør at det alltid er god stemning på jobb.

— Skal jeg trekke frem et spesielt minne, var det dagen etter at TV2  hadde sendt Gerhard Helskog sitt innslag om skolen i programmet "Vårt lille land". Da var det en helt magisk stemning i korridorene og på personalrommet. Alle gikk rundt med en stor stolthet over å være en del av denne skolen. For selv om programmet satte skolen i et fordelaktig lys, kjente vi oss godt igjen i fremstillingen. Den viste oss hvilken viktig jobb vi gjør.