Vatikanet: Klart for nye salige og ærverdige

nullVatikanet, 23. januar 2015 (KI/KAP/VIS) – Torsdag den 22. januar 2015 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere elleve nye dekreter:

Det er godkjent et mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

 • Den ærverdige Maria Teresa Casini (1864-1937), italiensk grunnlegger av kongregasjonen «Oblatsøstre av Jesu Hellige Hjerte» (Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù –OSC), født den 27. oktober 1864 i Frascati i Italia og død den 3. april 1937 i Grottaferrata i Italia), ærverdig den 7. juli 1997. (bildet)

I tillegg ble det promulgert tre dekreter som anerkjente at i alt 22 personer ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som ga dem tittelen Venerabilis, «Ærverdige» og kan føre til snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • Den ærverdige Fidelia Oller Angelats (f. Dolores) og to ledsagere, ordenssøstre i Instituttet Søstre av St Josef av Gerona, drept av hat til troen mellom den 26. og 29. august 1936, under Den spanske borgerkrig.
 • Den ærverdige Pius Heredia OCSO og sytten ledsagere, femten brødre fra ordenen Cisterciensere av streng observans (Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae – OCSO) (Trappister) og to søstre fra Kongregasjonen av St Bernhard av Spania, drept av hat til troen i 1936, under Den spanske borgerkrig.
 • Den ærverdige Tshimangadzo Samuel Benedikt Daswa (Bakali), legmann, drept av hat til troen den 2. februar 1990 i Mbahe i Sør-Afrika.

I tillegg har syv personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

 • Guds tjener Ladislas Bukowiński (1904-74), ukrainsk sekularprest, født den 22. desember 1904 i Berdyczów i Ukraina og død den 3. desember 1974 i Karaganda i Kasakhstan.
 • Guds tjener Ludvig Schwartz (1930-92), amerikansk sekularprest, grunnlegger av kongregasjonene «Søstre av Maria» og «Brødre av Kristus», født den 18. september 1930 i Washington DC i USA og død den 16. mars 1992 i Manila på Filippinene.
 • Guds tjenerinne Cointa Jáuregui Osés (1875-1954), spansk nonne fra «Selskapet av Maria Vår Frue», født den 8. februar 1875 i Falces i Spania og død den 17. januar 1954 i San Sebastián i Spania.
 • Guds tjenerinne Teresa Gardi (1769-1837), italiensk legkvinne i fransiskanernes tredjeorden, født den 22. oktober 1769 i Imola i Italia og død den 1. januar 1837 samme sted.
 • Guds tjener Ludvig Trelles y Noguerol (1819-91), spansk legmann og grunnlegger av «Nattlig tilbedelse» i Spania, født den 20. august 1819 i Viveiro i Spania og død den 1. juli 1891 i Zamora i Spania.
 • Guds tjenerinne Elisabeth Maria Satoko Kitahara (1929-58), japansk legkvinne, født den 22. august 1929 i Tokyo i Japan og død den 23. januar 1958 samme sted.
 • Guds tjenerinne Virginia Blanco Tardío (1916-90), boliviansk legkvinne, født den 18. april 1916 i Cochabamba i Bolivia og død den 23. juli 1990 samme sted.

Kathpress / Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)