Vatikanet: Paven grunnlegger egen unert østkirke for Eritrea

nullVatikanet, 19.1.2015 (KI/KAP) – Pave Frans opprettet den 19. januar 2015 en metropolittkirke for Eritrea og skilt denne organisatorisk fra dens nåværende sentrum i Addis Abeba i Etiopia. Han opprettet samtidig erke-eparkiet Asmara og utnevnte den nåværende eparken av Asmara, Menghesteab Tesfamariam MCCJ (66) (bildet), til den første metropolitten. Han tilhører kongregasjonen Comboni-misjonærer (av Jesu hjerte) (Missionarii Comboniani Cordis Iesu – MCCJ). Vatikanet tok med dette hensyn til motsetningene innen den unerte etiopiske kirke mellom bispedømmene i Etiopia og Eritrea.

Den etiopiske kristendommen følger den alexandrinske tradisjon, i likhet med de egyptiske kopterne. Den dominerende kirken i landet, den etiopisk-ortodokse Tewahedo-kirken, tilhører de gammelorientalske kirker som armenerne, kaldeerne eller syrerne, som ble skilt fra de andre kirkene på grunn av kristologiske stridigheter, spesielt på konsilet i Kalkedon i 451. Men en liten del av denne kirken har siden igjen sluttet seg til Roma og paven («unert»). Til det nye erke-eparkiet Asmara hører eparkiene (bispedømmene) Barentu, Keren og Segheneity med til sammen 160 000 troende.

Kathpress /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)