Den armenske hellige Gregor av Narek (950-1005) blir ny kirkelærer

nullVatikanet, 21.2.2015 (KI/VIS/Kathpress) – Lørdag den 21. februar 2015 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under denne audiensen stadfestet paven den bekreftende uttalelsen fra plenumssesjonen av biskoper og kardinaler som er medlemmer av Helligkåringskongregasjonen, om at tittelen Kirkelærer (Doctor Ecclesiae Universalis) snart skal tildeles den hellige Gregor av Narek (Grigor Narekatsi), prest og munk, født rundt 950 i regionen Andzevatsik (da i Armenia, nå i Tyrkia) og død rundt 1005 i Narek (da i Armenia, nå i Tyrkia).

Den offisielle deklarasjonen vil komme snart, men ikke før paven og kurien er ferdige med sin fasteretrett i senteret Casa Divin Maestro i Ariccia i Albanerfjellene, 26 kilometer sørøst for Roma, på fredag den 27. februar.

Gregor tilhørte Den armenske apostoliske Kirke, verdens første nasjonalkirke, som tilhører de Orientalske kirker, en fellesbetegnelse på de oldkristne ortodokse kirkene som ikke godtok konsilet i Kalkedon 451. Blant de viktigste er den armenske kirke, den syrisk-ortodokse kirke, den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og den ortodokse kirke i Etiopia. Disse kirkene har vært kalt monofysittiske, men kirkene selv foretrekker begrepet miafysittiske. De er ikke i full enhet med Roma, men den armenske kirken er den som er nærmest. Gregor er for øvrig kirkelærer i den armenske kirke.

Siden Gregor tilhørte en kirke som ikke var i enhet med Roma, har han aldri blitt helligkåret av den latinske kirken. Men den armenske katolske kirke, som brøt ut av den armenske apostoliske kirke i 1742 og gikk i union med Roma og ble en av den katolske kirkes 23 særkirker (nå 24 etter at pave Frans i januar opprettet en egen unert østkirke for Eritrea), ærer Gregor som helgen.

Gregor er for øvrig oppført i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) under 27. februar:

In monastério Narecénsi in Arménia, sancti Gregórii, mónachi, doctóris Armenórum, doctrína, scriptis ac mýstica sciéntia illústris. [I klosteret i Narek i Armenia, Gregor, munk, armensk kirkelærer, berømt for sin lære, sine skrifter og sin mystiske visdom.]

En bakgrunn for denne utnevnelsen er at i 2015 er det hundre år siden det armenske folkemordet, og pave Frans vil feire en messe etter armensk ritus i Peterskirken i april.

Vatican Information Service / Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)