OKB: Utnevnelse i Stavanger

Våpenskjold for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av OsloDen 15. februar 2015 bekjentgjorde biskop Bernt Eidsvig det følgende:

Pastor Sigurd Markussen vil gjøre tjeneste som prest ved St. Svithun menighet i Stavanger fra og med 1. mars i år og noen måneder fremover.

Hvis pastor Reidar J D I Voith blir fraværende i forbindelse med medisinsk utredning, vil han administrere sognet.

signatur.gif

av Webmaster publisert 17.02.2015, sist endret 19.02.2015 - 10:02