Vatikanet: Den tyske jesuittkardinalen Karl Josef Becker (86) død

nullVatikanet, 10.2.2015 (KI/KAP) – Den tyske kardinalen og jesuitten Karl Josef Becker døde tirsdag den 10. februar 2015 i Roma av en kortvarig, men alvorlig sykdom, 86 år gammel. Pave Benedikt XVI (2005-13) kreerte ham til kardinal i februar 2012. Pave Frans, som selv er jesuitt, sendte kondolansetelegram til ordenens general, Adolfo Nicolas Pachon SJ.

Becker ble født den 18. april 1928 i Köln i Tyskland. Etter at han trådte inn i jesuittordenen i 1948, studerte han filosofi og teologi. I 1958 ble han presteviet i Frankfurt. Fra 1963 og til han flyttet til Roma i 1969. underviste han i dogmatikk i Frankfurt. Ved Det pavelige universitetet Gregoriana underviste han i dette faget i 34 år frem til sin pensjonering i 2003.

Som teolog beskjeftiget han seg særlig med Andre Vatikankonsil (1962-65), og han fremhevet konsilets kontinuitet med den kirkelige tradisjon. Et annet hovedpunkt i hans forskning var forholdet mellom katolisismen og de andre verdensreligionene. Becker ble gjentatte ganger betrodd viktige oppgaver fra Vatikanet. For eksempel tilhørte han den femmannsgruppen som på oppdrag av pave Benedikt førte samtaler med det tradisjonalistiske og skismatiske Piusbrorskapet fra høsten 2009 til våren 2011. Tidligere hadde han også deltatt i forberedelsene til Felleserklæringen om rettferdiggjøringslæren mellom Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbundet fra 1999. Som prefekt for Troslærekongregasjonen i Vatikanet arbeidet den daværende kardinal Joseph Ratzinger nært med Becker.

Fordi han var over åtti år da han ble kreert til kardinal, kunne han ikke delta i konklavet i mars 2013 som valgte historiens første jesuittpave.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)