Vatikanet: Konsistoriet avsluttes med godkjenningen av tre helligkåringer

nullVatikanet, 6.2.2015 (KI/KAP/KNA) – Pave Frans vil ved konsistoriet den 14. februar 2015, etter kreeringen av nye kardinaler, også be de forsamlede kardinaler i konsistoriet om deres tilslutning til å foreta tre helligkåringer. Det handler om de to palestinske ordenssøstrene Maria Baouardy (1846-78) (Mariam) og Maria Alfonsina Sultanah Danil Ghattas (1843-1927), som begge levde i Betlehem, samt den franske ordenssøsteren Johanna Emilie de Villeneuve (fr: Jeanne) (1811-54). Alle tre har allerede offisielt blitt saligkåret av Kirken.

nullEtter de gjeldende normene innkaller paven som siste instans før en helligkåring et konsistorium, for å tydeliggjøre den brede konsensus i Kirken for denne handlingen.

nullKathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)