Paven helligkårer p. Junipero Serra OFM i Washington i september

Vatikanet, 20.4.2015 (KI/KAP) – Pave Frans vil den 24. september i Washington DC i USA helligkåre «Californias apostel», den salige Junipero Serra OFM (1713-84). Seremonien finner sted under pavens USA-reise i høst i «Nasjonalhelligdombasilikaen for den uplettede unnfangelse». Den spanske fransiskanerpateren grunnla tallrike misjonsstasjoner i det daværende visekongeriket Ny-Spania, dagens California. Den spanske fransiskaneren skal ha døpt rundt 6 000 urinnvånere og forsøkte å gjøre dem bofaste. Paven kunngjorde denne helligkåringen allerede i januar, men sted og tidspunkt har så langt ikke vært kjent. Den 2. mai feirer paven en messe til ære for Junipero Serra i North American College i Roma.

Anledningen for pavens reise til USA er den katolske verdensfamiliedagen, som finner sted i Philadelphia fra 22. til 27. september. I Washington vill Frans som første pave tale i kongressen. Det er også planlagt en tale i FNs hovedkvarter i New York.

Junipero Serra ble saligkåret i 1988 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Nok en gang har paven fraveket den regulære fremgangsmåten ved helligkåringer ved å se bort fra kravet om et nytt stadfestet mirakel. Tidligere har han gjort det samme ved helligkåringen av pave Johannes XXIII (1958-63), Amerika-apostler fra Spania og Frankrike samt ved helligkåringen av sin jesuittmedbror Peter Favre SJ (1506-46). Det dreier seg om en form for «utvidelse» av en allerede bestående regional kult til hele Verdenskirken.

Også pave Benedikt XVI (2005-13) brukte denne fremgangsmåten for fire år siden ved helligkåringen av Hildegard av Bingen OSB (1098-1179). Denne formen for helligkåring går tilbake til pave Urban VIII (1623-44) og brukes i tilfeller hvor en regional kult har bestått i mange tiår. Pave Johannes Paul II helligkåret på dette grunnlaget blant andre jesuittmartyrene Marko Krizin (ca 1589-1619), Stefan Pongrácz (1582-1619) og Melkior Grodziecki (1584-1619) i 1995.

Junipero Serra ble født på Mallorca, hvor katalansk var morsmålet. Etter teologistudier og påfølgende pastoralt arbeid i Spania, meldte han seg som 36-åring frivillig som misjonær til «Den nye verden». Han dro først til Mexico, og derfra dro han videre nordover til dagens California. I 1769 foretok han sin første grunnleggelse i dagens San Diego. Helt frem til sin død i 1784 grunnla han en hel rekke misjonsstasjoner langs vestkysten helt opp til San Francisco-bukten.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)