Oslo katolske bispe­dømme svarer Fylkes­mannen i Oslo og Akershus

Den 9. april mottok Oslo katolske bispedømme et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med 12 oppfølgingsspørsmål til redegjørelsen som bispedømmet leverte den 16. mars. Svarbrevet kan lastes ned fra katolsk.no (PDF).

–Vi har nå overlevert svaret på oppfølgingsspørsmålene fra Fylkesmannen. Svarbrevet er tilgjengelig på vårt nettsted. Det er nå opp til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å vurdere innholdet av brevet og den videre prosessen, sier Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme.

For mer informasjon: kontakt Lisa Wade, mobil 906 97 372 eller Anthony Valtola, mobil 975 09 655.

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme