Pave Frans: Legfolk bør engasjere seg politisk

– Hvis kristne distanserer seg fra direkte politisk engasjement er det et svik mot legfolkets misjon, som er kalt til å være jordens salt og lys.

I en tale 30. april til italienske katolske aktivister fra Christian Life Community og Student Missionary League oppfordret paven legfolk til å engasjere seg politisk. Kampen for fred og rettferdighet krever også et politisk engasjement fra katolikker, fremhevet pave Frans.

– I møte med en kultur preget av illegalitet, korrupsjon og konfrontasjon er dere kalt til å vie dere til det felles beste, også gjennom tjeneste innen politikk, sa paven.

Frans ba også legfolk engasjere seg i pastoralt arbeid og hjelpe nødlidende, samt strekke ut en hånd til de katolikker som har «glidd bort» fra troen, deriblant separerte par «som lider fordi livet som ektepar ikke ble slik de planla».

To the Community of Christian Life: reach out to the neediest frontiers of humanity | VIS