Fire helligkåringer i Roma den 18. oktober

nullVatikanet, 27.6.2015 (KI/KAP) – Under familiesynoden i oktober vil Kirken for første gang i historien helligkåre et ektepar som ikke har lidd martyrdøden. Ved en kardinalforsamling lørdag den 27. juni kunngjorde pave Frans at fire salige skal helligkåres den 18. oktober under synoden, først og fremst det franske ekteparet Ludvig Martin (1823-94) og Celia Guérin Martin (1831-77) (bildet), foreldrene til den hellige kirkelæreren Teresa av Lisieux (Teresa av Jesusbarnet og Det hellige Ansikt) (1873-97). Paven anerkjente i mars i år et mirakel på ektefellenes forbønn.

På forsamlingen av tilstedeværende kardinaler i Roma kunngjorde pave Frans også helligkåringen av de salige Vincent Grossi (1845-1917), italiensk prest, og Maria Isabella Salvat Romero (1926-1998), spansk ordenssøster. Disse helligkåringene skjer samtidig med de to førstnevnte. Grossi grunnla i 1885 søsterkongregasjonen «Døtre av Oratoriet» (Instituto Figlie dell'Oratorio – FdO) for karitative oppgaver, spesielt blant ungdommen. Romero var fra 1977 i mange år generalsuperior for kongregasjonen «Søstre av Korset» (Hermanas de la Compañía de la Cruz de Sevilla, Hermanitas de la Cruz).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)