Orgelkonserter i St. Olav domkirke i Oslo

St. Olav domkirkemenighet i Oslo inviterer jevnlig til orgelkonserter. Konsertene fremføres både av domorganist Otto Christian Odland og av domkantor Vegar Sandholt. Det er gratis entré, men det tas opp kollekt til et fond som skal brukes til anskaffelse av et nytt kirkeorgel.

Gi ditt bidrag til konto 1720.26.96503, merk giroen "Orgel"! 

I forbindelse med konserten 24. juni 2015 ble Otto Christian Odland intervjuet om konsertserien, om nåværende orgel og om dagens konsertprogram, som besto av følgende verker:

  • Preludium & fuge i e-moll (BWV 548), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  • Andante i F-dur (K616) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  • Finale fra symfoni no. 6, Charles-Marie Widor (1844-1937)

Neste konsert kommeronsdag 1. juli kl 11:30 (etter messen). Da fremfører Odland hele Widors sjette symfoni. Vel møtt!

Se intervjuet med domorganisten nedenfor.