Paven utnevner ny erkebiskop av Berlin

nullVatikanet-Berlin, 8.6.2015 (KI/KAP/KNA) – Pave Frans utnevnte den 8. juni biskop Heiner Koch av Dresden til ny erkebiskop av Berlin. Den sekstiårige Koch etterfølger kardinal Rainer Maria Woelki, som sist september ble utnevnt til erkebiskop av Köln. Det er ennå ikke bestemt når den nye erkebiskopen tar sitt bispedømme i besittelse. Dette avgjøres av Koch, den tyske bispekonferansen og nuntiaturet.

Heiner Koch ble født den 13. juni 1954 i Düsseldorf i delstaten Nordrhein-Westfalen i det daværende Vest-Tyskland. Han var sønn av en funksjonær. Etter studier i teologi, filosofi og pedagogikk i Bonn og en doktorgrad i teologi ble han presteviet i 1980 i Köln. Deretter var han blant annet høyskolekapellan ved universitetet i Düsseldorf og innehadde ledende funksjoner i forvaltningen av erkebispedømmet Köln. I 2002 utnevnte den daværende erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner, Koch til generalsekretær for Verdensungdomsdagen 2005 i Köln. Den 17. mars 2006 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til titularbiskop av Ros Cré og til hjelpebiskop Köln. Den 7. mai 2006 ble han bispeviet i Kølnerdomen av kardinal Meisner.

Den 18. januar 2013 utnevnte pave Benedikt XVI Koch til biskop av Dresden-Meißen. Som «familiebiskop» i den tyske bispekonferansen har han en viktig rolle i forberedelsene til høstens familiesynode i Vatikanet.

Erkebispedømmet Berlin omfatter delstaten Berlin, størstedelen av Brandenburg, Vorpommern og en liten del av Sachsen-Anhalt. I de 105 sognene bor rundt 407 000 katolikker, hvorav rundt 325 000 i Berlin. Mens antallet katolikker vokser i hovedstaden, synker antallet i landdistriktene. Erkebispedømmets historiske røtter går tilbake til 900-tallet. De gamle bispedømmene Brandenburg, Havelberg, Kammin og ble nedlagt under reformasjonen. Først på 1700-tallet fantes det en nevneverdig katolsk minoritet i regionen. Fra 1821 besto en «Fyrstebiskoppelig delegasjon for Brandenburg og Pommern», som var underlagt erkebiskopen av Breslau (nå Wrocław i Polen). I 1930 opphøyet pave Pius XI (1922-39) området til et selvstendig bispedømme.

Etter Andre verdenskrig gikk den delen av Tyskland som lå øst for elven Oder, inkludert havnebyen Stettin (pl: Szczecin), over til Polen og kom i 1972 i nygrunnlagte polske bispedømmer. Berlin ble samme år stilt direkte under Den hellige stol. Under Tysklands deling omfattet bispedømmet både Øst- og Vest-Berlin, og helt til samlingen av Tyskland i 1990 var biskopen medlem av både den (vest)tyske bispekonferansen og den daværende Berlin-bispekonferansen (DDR). Etter Tysklands samling ble kirkeprovinsen Berlin opprettet med suffraganbispedømmene Dresden-Meißen og Görlitz.

Erkebispedømmet i sin nåværende form ble opprettet i 1994. Siden da har det vært to erkebiskoper av Berlin, kardinal Georg Sterzinsky (1994-2011) og kardinal Rainer Maria Woelki (2011-14). Koch blir den tredje. Fra 1945 var biskopene av Berlin med ett unntak kardinaler: Konrad von Preysing (1935-50), Julius Döpfner (1957-61), Alfred Bengsch (1961-79), Joachim Meisner (1980-88) og Georg Sterzinsky (1989-94). Etter at kardinal Woelki flyttet til Köln sist september, har Msgr Tobias Przytarski ledet erkebispedømmet som administrator.

Ifølge konkordatet som ble inngått i 1929 mellom Den hellige stol og Preussen, måtte domkapittelet stille opp en kandidatliste for valget av den nye erkebiskopen. Biskopene i de bispedømmene som også er omfattet av dette konkordatet, kunne også levere inn lister. Listene ble via den apostoliske nuntius sendt til Vatikanet. Bispekongregasjonen sendte deretter en liste med tre navn tilbake, uten å være bundet av de innkomne forslagene. Ved mottakelsen av denne listen innkaller domprosten kapittelet til valg. Etter at domkannikene er blitt enige om en av de tre kandidatene og vedkommende har akseptert valget, meddeler domprosten valgresultatet til delstatsregjeringene i Berlin, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern. Hvis de ikke har noen politiske innvendinger, sener domkapittelet sitt forslag til paven, som foretar utnevnelsen.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)