Skoleprestene har en nøkkelrolle ved katolske skoler

Skoleprestene foran MariaheimenPresten har ansvaret for skolens liturgiske liv og en sentral funksjon i forhold til kristendomsfaget.

Skolepresten har en sosial funksjon og skal være med å prege skolens identitet og atmosfære.

Hittil har skoleprestmøtene vært sporadiske, men med støtte fra Bonifatiuswerk, vil disse møte få en fast form med tre møter i året. Den 4. og 5. juni 2015 hadde vi vårt første i denne serien ved St. Paul gymnas i Bergen.

BonifatiuswerkMelding fra Oslo katolske bispedømmes skoleråd

(klikk på bildet for en billedserie)