Vatikanet: Paven uttaler seg til høsten om Medjugorje

nullVatikanet, 28.6.2015 (KI/KAP) – Pave Frans vil etter sommeren uttale seg om de angivelige Maria-åpenbaringene i Medjugorje i Bosnia-Hercegovina, opplyser Vatikanets talsmann, p. Federico Lombardi SJ. Han bekreftet samtidig at møtet i Troslærekongregasjonen om dette spørsmålet som prefekten, kardinal Gerhard Ludwig Müller, har innkalt til, ennå ikke har funnet sted. Kardinalforsamlingen i Troslærekongregasjonen, den såkalte «feria quarta», vil etter sin rådslagning uttrykke sitt syn på beretningen fra Medjugorje-kommisjonen til paven, som deretter vil felle en endelig dom.

Troslærekongregasjonen opprettet i 2010 en internasjonal kommisjon for å undersøke fenomenet Medjugorje. Kommisjonen ledes av den tidligere romerske kardinalvikaren Camillo Ruini (84). Blant de andre medlemmene er flere kardinaler, biskoper og kirkelige fagfolk. «De har utført et betydelig arbeid», sa pave Frans ved pressekonferansen på flyet på vei tilbake fra Sarajevo til Roma for tre uker siden.

De angivelige Maria-åpenbaringene i Medjugorje er ikke offisielt kirkelig anerkjent. Siden den 24. juni 1981 skal det ha vært åpenbaringer der. Seks barn fortalte den gangen at Guds Mor hadde vist seg for dem mens de gjette sauer. Åpenbaringene foregår fortsatt, hevder tre av de seks seerbarna, som nå 34 år senere for lengst har blitt voksne. Hvert år valfarter hundretusenvis av mennesker til Medjugorje, blant dem mange syke som søker helbredelse. Om sjelesorgen for pilegrimene har det hele tiden vært en kompetansestrid mellom fransiskanerne, tidligere fransiskanere, karismatiske grupper og den stedlige biskopen. Fransiskanerordenen, biskopen og Vatikanet har gjentatte ganger forsøkt å skape orden ved å gripe inn med disiplinære tiltak.

I 1991 formulerte den daværende jugoslaviske bispekonferansen retningslinjer om fenomenet. Der heter det at det ikke er slått fast at aktivitetene er overnaturlige. Av dette gir det seg at offisielle valfarter til Medjugorje ikke er mulig. Men samtidig understrekes nødvendigheten av sjelesørgerisk omsorg for pilegrimene. Troslærekongregasjonen har stadfestet retningslinjene. I mars 2010 etablerte pave Benedikt XVI (2005-13) undersøkelseskommisjonen for Medjugorje. En vurdering av fenomenene skal ikke stå i sentrum, men det åndelige liv og omsorg for pilegrimene. Kommisjonen har avlevert sin rapport, som nå behandles i Troslærekongregasjonen.

Pave Frans har gjentatte ganger uttalt seg skeptisk til de angivelig fortsatt pågående Maria-åpenbaringene i Medjugorje. Maria er «ingen overpostekspeditør», kommenterte Frans fenomenet i november 2013. I sin vanlige morgenmesse i gjestehuset St Marta den 9. juni for knapt tre uker siden avskrev han den kristne identiteten til hendelsene i Medjugorje. «Det endelige Guds Ord har navnet Jesus», sa han. Når Troslærekongregasjonen har uttalt seg om kommisjonens rapport, vil paven uttale seg om spørsmålet, men det regnes ikke med noen endelig dom til høsten.

Italienske medier mener å vite at kommisjonen og kongregasjonen har kommet til en negativ konklusjon når det gjelder autentisiteten til de påståtte Maria-åpenbaringene. Kongregasjonen støtter kommisjonens konklusjon om at det ikke finnes noen bevis på overnaturlig aktivitet i Medjugorje. Kongregasjonen vil ifølge meldingene i media anbefale at sogneprester ikke skal bekoste eller støtte arrangementer som regner seernes visjoner i Medjugorje som ekte. Imidlertid skal kongregasjonen anerkjenne Medjugorje som et spesielt «sted for bønn» i lys av de utallige rapportene om intense åndelige erfaringer som besøkende der har opplevd. Valfarter til Medjugorje vil ikke bli forbudt, så lenge de ikke fokuserer på de angivelige åpenbaringene.

Kathpress / Catholic World News / ncregister.com / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)