Diecezja Oslo odwołuje się od decyzji Wojewody

(Oslo, 25.08.2015). Diecezja Oslo uważa, że interpretacja prawa przez Wojewodę jest nieprawidłowa. Jest ona głownie oparta na okólniku Ministerstwa Kultury z zimy 2015 r., który wszedł w życie po tym, jak sprawa rejestracji była już rozpatrywana przez Wojewodę. Diecezja prosi, aby sprawa odwołania została rozpatrzona przez inny departament, ponieważ Ministerstwo Kultury uważane jest za stronę w sprawie.

Diecezja Oslo złożyła 24.08 odwołanie od decyzji Wojewody, który chce od diecezji zwrotu 40 milionów koron dotacji państwowej. W odwołaniu wskazuje na fakt, że Wojewoda opiera swoja decyzję na błędnej interpretacji prawa, która jest niezgodna z norweskim prawem. Konkluzja poparta jest przez jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie prawa administracyjnego.

– Uważamy, że osoby przynależące do Diecezji Oslo poprzez chrzest lub konwersję za granicą, są już członkami Kościoła katolickiego, niezależnie od kraju lub diecezji, w którym to nastąpiło. Jest to zgodne z praktyką stosowaną w kościołach nordyckich, włącznie z Kościołem norweskim. Po przeprowadzce na teren Diecezji Oslo miała miejsce lokalna rejestracja a nie nowa rejestracja, która jak twierdzi Wojewoda jest wymogiem. Zdecydowana większość członków, za których teraz Wojewoda domaga się zwrotu dotacji była zatem zarówno formalnie jak i realnie widziana jako członkowie Diecezji Oslo, mówi Lisa Wade, pełniąca obowiązki szefa administracji Diecezji Oslo.

Były Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje administracyjne traktowanie Diecezji Oslo

Do odwołania dołączona jest również ocena prawna przygotowana przez Arne Fliflet na zlecenie Diecezji Oslo. Były Rzecznik Praw Obywatelskich i adwokat Sądu Najwyższego Fliflet uważany jest za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie prawa administracyjnego. Jego poglądy wzmacniają punkt widzenia Diecezji, że w sprawie rejestracji członków nie jest jasne, jakie prawo zostało naruszone przez biskupa, ekonoma lub diecezję.

– W nowym odwołaniu odnosimy się do prac przygotowawczych nad prawem związków wyznaniowych, jego tłem powstania i praktycznym stosowaniem na przestrzeni lat. Tutaj wyraźnie widać, dlaczego Diecezja Oslo nie zrobiła czegoś, co byłoby niezgodne z prawem, choć po części praktyki rejestracji były niefortunne. Fliflet jest jedną z wielu osób, która popiera naszą interpretację przepisów, mówi Lisa Wade.

Diecezja Oslo uważa, że kryteria udzielania dotacji na podstawie prawa związków wyznaniowych zostały spełnione dla wszystkich, którzy zostali zarejestrowani w latach 2010-2014, pod warunkiem, że potwierdzają oni teraz iż są katolikami. Efekt prac pokazuje, że błędnie zarejestrowane osoby stanowią poniżej 5 % zarejestrowanych członków. Diecezja Oslo chce zwrócić dotację państwową wypłacona za błędnie zarejestrowanych członków.

Ministerstwo Kultury stronnicze w sprawie

Odwołanie stwierdza, że interpretacja prawa przez Wojewodę jest błędna i opiera się przede wszystkim na wydanym zimą br. okólniku Ministerstwa Kultury. Diecezja Oslo uważa, że Ministerstwo Kultury powinno zostać odsunięte od rozpatrywania sprawy i prosi dlatego, aby sprawa odwołania rozpatrywana była przez inny departament.