Barmhjertighetens år: Petersplassen blir gigantisk utendørs skriftestol for en dag

Botens sakrament står sentralt under det kommende Barmhjertighetens år. Den 23. april neste år forvandles endog Petersplassen til en gigantisk utendørs skriftestol. Dette skjer under et arrangement for unge i forbindelse med jubileumsåret, som starter den 8. desember 2015. Mottoet for året er «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36).

– I dette arrangementet for unge i jubileumsåret forvandles Petersplassen til en stor utendørs skriftestol. Vi bestemte oss for dette for å kunne vise hvor sterkt paven fremhever viktigheten av skriftemålet, tilgivelse og nåde, sier mgr. Rino Fisichella, president i Det pavelige råd for nyevangelisering, og organisator for jubileumsåret.

Det var i bullen Misericordiae vultus at pave Frans kunngjorde Barmhjertighetens år. Her oppfordrer paven blanmt annet alle biskoper i Verdenskirken om å åpne en «Barmhjertighetens dør» i egen katedral eller i en annen kirke etter modell av Peterskirken. Flere millioner pilegrimer ventes til Roma for blant annet å gå igjennom Den hellige port i Peterskirken, og delta på ulike arrangementer.

– Dette er en valfart som viser ens dedikasjon til fornyelse av troen, og til å bli et barmhjertighetens vitne, sier Fisichella.

Jubileumsåret avsluttes på Kristi kongefest den 20. november 2016.