Benekter at paven har hjernesvulst

Vatikanets pressekontor benekter på det sterkeste rapporter i italienske media som hevder at pave Frans har en mindre hjernesvulst. Ifølge avisen Quotidiano Nazionale, som siterer «sikre kilder», har paven en mindre hjernesvulst som ble oppdaget for flere måneder siden, og som kan behandles uten kirurgisk inngripen. 

– Denne italienske avisens spredning av grunnløse historier om Den hellige fars helse, er både uansvarlig og fortjener ikke å få oppmerksomhet, sier fr. Federico Lombardi fra Vatikanets pressekontor, og legger til at det er «innlysende at paven fortsetter å gjennomføre sitt hektiske program på en helt normal måte».

Quotidiano Nazionales redaktør svarer med at benektelsen fra Vatikanet er «forståelig», men at han «ikke har noen tvil» om at påstandene er korrekte.