Disse skal skrive sluttrapporten fra familiesynoden

Kardinal Lorenzo Baldisseri, bispesynodens generalsekretær, offentliggjorde fredag den 2. oktober navnene på de som er utpekt til å skrive sluttrapporten fra Den ordinære bispesynoden om familien. Synoden åpnet søndag den 4. oktober, og varer frem til 25. oktober, under mottoet Familiens kall og oppdrag i Kirken og i verden av i dag.

LES OGSÅ: Les hele sluttrapporten fra bispesynoden om familien

Synodefedrene skal i løpet av disse tre ukene utarbeide pastorale retningslinjer på bakgrunn av diskusjonene fra den ekstraordinære og ordinære synoden, og leverer deretter en sluttrapport til paven, som til slutt skriver en såkalt apostolisk ekhortasjon, med oppsummerende anbefalinger.

Medlemmene av gruppen som skal skrive sluttrapporten er:

  • Kardinal Peter Erdo (Ungarn)
  • Erkebiskop Bruno Forte (Italia)
  • Kardinal Oswald Gracias (India)
  • Kardinal Donald Wuerl (USA)
  • Kardinal John Dew (New Zealand)
  • Erkebiskop Victor Manuel Fernández (Argentina)
  • Biskop Mathieu Madega Lebouakehan (Gabon)
  • Biskop Marcello Semeraro (Italia)
  • Fr. Adolfo Nicolás (jesuittenes ordensgeneral)