Familiesynoden: – Vi er her for å lytte til folks problemer

Bispesynoden er «hverken en kongress eller en salong, ei heller et parlament eller senat der man lager avtaler og inngår kompromisser». Synoden er snarere den måten Kirken kan «utspørre seg selv vedrørende sin lojalitet til den overleverte tro».

Dette sa pave Frans under sin innledning til den første samlingen i bispesynoden om familien mandag.

Denne troen er ikke «et museum man kan besøke, ei heller kun noe som skal voktes, men snarere en levende kilde som kirken skal drikke fra», presiserte paven, som ba biskopene om å utvise «apostolisk mot», et mot som «ikke lar seg skremme i møte med verdens fristelser». 

Kardinal Péter Erdő av Budapest er bispesynodens general-relator, og dermed ansvarlig for å utarbeide sluttdokumentet fra de tre uker lange samtalene i Vatikanet. I sitt åpningsforedrag mandag, kalt ‘The Vocation of the Family in the Church and Contemporary World’, fremholdt kardinalen kirkens tradisjonelle lære i møte med noen av de mest brennbare temaer fra forrige runde, som kommunion til skilte gjengifte og homofilt samliv.

Under en påfølgende pressekonferanse mandag ettermiddag, sa den franske kardinal André Vingt-Trois at førsteinntrykket bærer preg av «en geografisk bredt sammensatt gruppe, med deltagere både fra latinsk og østlige rituser, alle samlet rundt paven». Pave Frans gjentok det han tidligere har presisert, ifølge Vingt-Trois, nemlig at han ønsker at spørsmålene skal behandles på en «fordomsfri måte gjennom bønn, meditasjon og dialog».

Kardinal Erdö forklarte videre at han i sitt innledende foredrag fulgte strukturen utlagt i arbeidsdsdokumentet Instrumentum Laboris: «Jeg forsøkte å systematisere alle de tilbakemeldingene som har kommet fra verdenskirken, inkludert familier og enkeltpersoner som har skrevet til oss om disse spørsmålene», sa Erdö.

Erkebiskop Bruno Forte, bispesynodens spesialsekretær, fremhevet at synodens formål er å «komme med familiens evangelium», men også det å «avspeile håpet og smerten til verdens familier av i dag». Forte understreket i tillegg behovet for å «være åpen for Den hellige ånd og Gud i bønn og ydmykhet».

På spørsmål fra en journalist om synodefedrene følte seg presset av medienes store interesse for synoden, svarte erkebiskop Forte at enkelte medier har hatt en «bipolar tolkning» i sin analyse, en tolkning som «ikke deles» av synodefedrene selv. – Vi er her for å lytte til folks probelemer. Vi står mer sammen enn det mediene tror. Det finnes selvsagt ulike synspunkter, noe som er helt greit, men dette er ikke det samme som splittelse, fremhevet Forte.

Kardinal Erdö uttrykte til slutt håp om at synodefedrene ville utdype kirkens forståelse av familien gjennom å lytte til hverandre, og legge særskilt vekt på tradisjonen. – Det er ikke snakk om en ubegrenset utvikling, vi er nødt til å se på tradisjonen, sa bispesynodens general-relator.
[Vatikanradioen]