Her åpner han familiesynoden

De komplekse utfordringene som møter ekteskapet og familien som institusjon av i dag, kaller Den katolske kirke til å «leve ut sin misjon i troskap, sannhet og kjærlighet», sa pave Frans i sin preken under åpningsmessen for familiesynoden søndag 4. oktober.

Kirken må støtte og oppmuntre familier, stå opp for den trofaste kjærligheten disse representerer og fremme menneskelivets ukrenkelighet og ekteskapets «enhet og uoppløselighet», sa paven under messen i Peterskirken som formelt åpnet bispesynoden om familien.