Inntak til 1. trinn og 8. trinn ved St. Sunniva skoleåret 2016/2017

St. Sunniva skole er en katolsk kristen privatskole med 544 elever fordelt på 1.-10. trinn, ca. 80 ansatte og egen skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.-4. trinn. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår nettside www.stsunniva.no.

Vi har for tiden inntak til 1. trinn og 8. trinn for skoleåret 2016/2017. Barn som er født i 2010 skal begynne på 1. trinn. Barn som er født i 2003 skal begynne på 8. trinn. Inntaket til 1. trinn og 8. trinn foretas i løpet av våren 2016.

Foresatte søker inn sitt barn ved å fylle ut eget søknadsskjema som ligger på skolens hjemmeside. Se under fanen «Info – søke om plass». Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til skolens kontor.

Søknadsfristen er 01.12. 2015.

Vi inviterer til eget informasjonsmøte for foresatte til kommende 1. trinn 11.11. 2015 kl. 17.00 – kl. 18.30. Møtet finner sted i skolens allrom.

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolens kontor tlf: 23292500 eller skriv en mail til post@stsunniva.no.