Minneord for biskop Georg Müller SS.CC

"Guds kjærlighet er utgydt i våre hjerter."

nullGeorg Müller ble født 7. juni 1951 i Volkesfeld i Tyskland. Han gikk gymnasiet hos Arnsteiner Patres i Lahnstein ved Rhinen. I 1971 bestemte han seg for ordenslivet og trådte inn i kongregasjonen, Jesus og Marias  helligste hjerter.

Sin utdanning innen kongregasjonen og sin teologiske utdanning fikk ha ved kongregasjonens egen høgskole i Simpelfeld (Nederland). Der ble han presteviet i 1978. Hans ønske var å tjene Kirken i Norge, og dette ble støttet av medbrødre som arbeidet i Midt-Norge. Vitenskapelig forberedte han seg for denne oppgaven gjennom tilleggsstudier og avsluttet med licensiatgrad ved universitetet i Münster i 1981. Samme året ble hans ønske om å tjene Kirken i Norge virkelighet. Han begynte som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim i Midt-Norge.

Georg Müller kom til Trondheim i en tid med store forandringer. Biskop Gerhard Schwenzer ble biskop av Oslo i 1983 og var samtidig Apostolisk administrator i Trondheim. Han ga tidlig Georg Müller ansvar. Han ble utnevnt til generalvikar i Trondheim stift i 1984. I 1986 ble han sogneprest i St. Olav menighet og i 1988 ble han innsatt som Apostolisk administrator i Trondheim stift. Høydepunkter var pave Johannes Paul IIs besøk i Trondheim i 1989 og feiringen av Den katolske kirkes 150 års jubileum i 1993 for den offisielle tillatelse for etablering av Kirken som trossamfunn i Norge. 

Den 28. juli 1997 ble Georg Müller viet til biskop av Trondheim. Han ledet stiftet i en tid med sterk vekst. Innvandrere og flyktninger kom til landet og tallet på katolikker steg betraktelig. Et sterkt anliggende for Georg Müller var å legge til rette for nye ordensgrunnleggelser i stiftet. På grunn av manglende tilvekst hadde de tradisjonelle søsterordenene trukket seg tilbake fra Midt-Norge.  Georg Müller inviterte nye ordensfellesskap til grunnleggelser i Trondheim stift; St. Birgittasøstrene i Trondheim, Cisterciensernonnene på Tautra og den filippinske kommuniteten Missionary Servants of  the Holy Trinity i Molde. Han innledet også arbeidet med grunnleggelse av en fransk kommunitet med cisterciensermunker på Munkeby.

I 2009 fulgte biskop Georg Müller Vatikanets anmodning og fratrådte sitt embete som biskop av Trondheim.

Som biskop emeritus bodde han til å begynne med i kongregasjonens generalat i Roma og fra 2012 i vår kommunitet i Münster. Derfra fortsatte han sin kontakt med Focolarebevegelsen som han var i enhet med siden studietiden.

I troen på oppstandelsen bar han sin tunge lidelse med tålmodighet og fatning. Alle som bisto han solidarisk i de tunge dagene, viste han takknemlighet til det siste. Han døde etter alvorlig sykdom den 25. oktober 2015 i Münster.

For den skandinaviske bispekonferansen
+ Czeslaw Kozon
Biskop av København, leder

For kongregasjonen SSCC
P. Heinz-Josef Catrein SSCC
Provinsialsuperior

For familien
Familiene Heribert og Matthias Müller

R.I.P.

av Webmaster publisert 28.10.2015, sist endret 28.10.2015 - 13:46