Heinz-Josef Catrein

Heinz-Josef Catrein SS.CC. E-post Heinz-Josef(dot)Catrein(at)katolsk(dot)no

CATREIN, Heinz-Josef SS.CC., født 26. mai 1950 i Morbach, bispedømmet Trier (Tyskland), presteviet 2. april 1977 i Simpelveld (Nederland). Arbeidet i Werne/Lippe (1977-1979) og i Pirmasens (1979-1986) i Tyskland. Kom til Norge i september 1986.

September 1986 – august 1988:
Kapellan i St. Olav, Trondheim
August 1988 – 12. november 1995
Sogneprest i St. Eystein, Levanger
7. juni 1994 – 1. september 1997
Generalvikar for prelaturet Trondheim
12. november 1995 – juli 2000
Sogneprest i Vår Frue, Ålesund, og
Sogneadministrator i St. Sunniva, Molde
Avsluttet sitt virke i prelaturet Midt-Norge sommeren 2000.
Pater Catrein har også vært distriktsungdomsprest for prelaturet Trondheim, til september 1997.
31. juli 2000 – 15. august 2001
Sabbatsår, blant annet studier ved "Mill Hill" Missionary Institute i London.
15. august 2001
Returnerte til Norge, nå for virke i Oslo katolske bispedømme
1. september 2001 – 31. januar 2002
Sogneprest i St. Ansgar menighet, Kristiansand
1. februar 2002 – 31. januar 2006
Moderator for pastoralteamet i St. Ansgar menighet
1. februar 2006 – 1. juni 2009
Sogneprest i St. Ansgar menighet, Kristiansand
1. mars 2006 – 2009
Superior for picpusenes kommunitet i Kristiansand
13. mars 2007 – 1. juni 2009
Medlem av styret for St. Eystein presteseminar
8. oktober 2007 – 2009
Medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
17. april 2009 – gjenvalgt 12. april 2012  og april 2015 –
Provinsial for picpuspatrenes tyske provins

Flyttet til Tyskland 1. juni 2009.

Privat: Adresse Kardinal-von-Galen-Straße 3, D – 59368 Werne, Tyskland Telefon  +49 238 997 0150 / +49 173 693 8086

av Webmaster publisert 19.06.2009, sist endret 29.02.2016 - 14:01