P. Heinz-Josef Catrein valgt til provinsial for picpuspatrenes tyske provins

P. Heinz-Josef Catrein

Provinskapitlet for den tyske provins av picpuspatrene har under sitt kapittel i Tyskland den 17. april valgt p. Heinz-Josef Catrein til provinsial. Det betyr at p. Heinz-Josef forlater Kristiansand og Norge. Innsettelsen finner sted den 9. mai kl. 11.00 i en messe i Johanneskirken i Lahnstein, Tyskland. P. Heinz-Josef overtar som provinsial etter p. Peter Egenolf, som har sittet i tre perioder, dvs. ni år.

P. Heinz-Josef er født 26. mai 1950 i Morbach, bispedømmet Trier (Tyskland), og ble presteviet 2. april 1977 i Simpelveld (Nederland). Han ankom Norge i 1986, hvor han først tjenestegjorde for Trondheim stift, og fra 2001 for Oslo katolske bispedømme - hvor han nå er sogneprest i St. Ansgar menighet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. april 2009)

av Webmaster publisert 17.04.2009, sist endret 17.04.2009 - 15:53