Utnevnelse av styre for St. Eystein presteseminar

 Se også:

Etter å ha hørt konsultorkollegiet, har biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo den 13. mars 2007 utnevnt det følgende styre for St. Eystein presteseminar:

Formann:
Biskop Bernt Eidsvig
Varaformann:
Generalvikar Arne M. Kirsebom
Styremedlemmer (personlig vara i parentes):
P. Reidar Voith (vara: P. Sigurd Markussen)
P. Heinz-Josef Catrein (vara: P. Clement Inpanathan Amirthanathan)
Sr. Marit Brinkmann (vara: Ola Breivega)
Ewa Bivand (vara: Elisabeth Elster)
Liv Marit Meyer Petersen (vara: Liv Hegna)

St. Eystein presteseminar har også et Akademisk Studieråd, som ble utnevnt av biskop Eidsvig i februar 2006. Dette består av biskopen, p. Arnfinn Haram OP, Sr. Else-Britt Nilsen OP, Magdalena Thomassen og Per Kværne.

Seminarets rektor, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, har møte- og talerett i både styret og det akademiske studierådet.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. mars 2007)

av Webmaster publisert 14.03.2007, sist endret 14.03.2007 - 15:57