Per Kværne

foto1-225x300.jpg E-post Per(dot)Kvarne(at)katolsk(dot)no

KVÆRNE, Per, født i Oslo 1. april 1945. Magister artium i sanskrit, Universitetet i Oslo, 1970. Universitetslektor i religionshistorie, Universitetet i Bergen, 1970-1975. Dr. philos. (Universitetet i Oslo) 1973 med avhandlingen "An Anthology of Buddhist Tantric Songs". Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo 1975-2007.

Har publisert en rekke bøker og vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider innen religionshistorie, særlig buddhismen.

Innvalgt som medlem av Det norske Videnskaps-Akademi 1976. Formann i styret ved Instituttet for sammenlignende kulturstudier, Oslo, fra 1992-2010.

Har i de senere år også publisert innenfor kunsthistorie, bl.a. "Singing songs of the Scottish Heart - William McTaggart 1835-1910", Edinburgh 2007.

Utga boken "Paths to the Sacred. The spiritual adventure of a historian of religions from Tibet to Sacri Monti", Crea (Italia), 2010.

Tatt opp i Den katolske kirke 15. juni 1998.

1. februar 2006 – 29. august 2013
Medlem av Akademisk Studieråd i Oslo katolske bispedømme
23. april 200727. mai 2008
Studiedekan ved St. Eystein presteseminar
Høsten 2008 – 29. juni 2010
Prestestudent for Oslo katolske bispedømme
25. mars 2009
Tildelt ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
24. juni 2009
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
29. juni 2009
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
2. januar 2010
Diakonviet i St. Olav domkirke, Oslo, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
1. februar 2010 – 29. juni 2010
Sognediakon i St. Olav domkirkemenighet i Oslo
29. juni 2010
Presteviet i St. Olav domkirke, Oslo (se en bildekarusell)
29. juni 20101. august 2011
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet
1. august 2011 – 15. august 2012
Sykehusprest i Oslo
1. august 201115. august 2012
Stiftskapellan med særlig ansvar for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres

Privat: Adresse Fearnleys g 10 A, 0353 OsloTelefon 21 94 74 22, 474 52 424 (mobil)

av Webmaster publisert 24.08.2010, sist endret 26.04.2023 - 10:08