Paven oppretter ny kongregasjon for legfolk, familien og livet

Pave Frans har annonsert at han oppretter en ny kongregasjon i Den romerske kurie: Kongregasjonen for legfolk, familie og livet.

Den nye kongregasjonen slår sammen og kombinerer arbeidet til tre allerede eksisterende dikasterier: Det pavelige råd for familien, Det pavelige råd for Legfolket og Det pavelige Akademi for Livet.

Paven avslørte planene torsdag den 22. oktober i en tale til bispesynoden om familien, som avsluttes lørdag. Frans skal allerede ha utnevnt en kommisjon som skal utarbeide kanoniske retningslinjer for kongregasjonen, som i tur blir vurdert av Kardinalkommisjonen på sitt neste møte i desember.

LES OGSÅ: Kuriereformen: To nye kongregasjoner?

Det er Kardinalkommisjonen, rådgivningsgruppen for pavens reform av kurien, som har rådet paven til sammenslåingen. På bordet skal det også ligge et forslag om enda en ny kongregasjon som skal innbefatte katolsk sosiallære, veldedig arbeid og miljøvern.

Med opprettelsen av Kongregasjonen for legfolk, familie og livet har Den romerske kurie nå 10 kongregasjoner.