Tre diakon­kandidater innsettes som lektorer

Den 8. oktober i kveldsmessen i St. Olav domkirke (klokken 18) vil biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo beskikke bispedømmets tre kandidater til det permanente diakonat som lektorer. Mang Van Le (Drammen), Nguyen Thanh Huu (Jessheim) og Patricio Quintana (spansk gruppe og St. Olav domkirkemenighet, Oslo) ble opptatt i bispedømmets diakonprogram i 2011 og mottok kandidaturet på ulike tidspunkter høsten 2014.

Lektorinnsettelsen er en enkel seremoni som avsluttes med at biskopen overrekker kandidaten Bibelen med følgende ord: Motta Den hellige skrift. Måtte du trofast gi Guds ord videre, slik at det kan vokse seg sterkt i hjertene til hans folk. 

Alle er hjertelig velkommen til å delta i messen og be for våre diakonkandiater.

Oslo katolske bispedømme har idag seks permanente diakoner. Den ferskeste av dem, Le Van Lai, ble diakonviet 17. august i fjor. Les et intervju med ham her.

 

av Webmaster publisert 07.10.2015, sist endret 09.10.2015 - 15:11