Hamar: ny medarbeider i St. Torfinn menighet

Bao Hieu Kevin Nguyen.jpgBao Hieu Kevin Nguyen er fra 14. september ansatt som kombinert kontormedarbeider og ungdomsarbeider i St. Torfinn menighet, Hamar. Mange vil huske Bao Hieu som en av Norges Unge Katolikkers delegater i utvekslingsprosjektet med Caritas Honduras. eller som redaktør for NUKs barneblad, Arken. Han er 1992-modell og har  vært aktiv innenfor barne- og ungdomsarbeid i menigheten i Moss som kateket og ministrantleder og leder for ungdomslaget. Aktiv i NUK som blant annet leirleder/leirsjef/kokk på lokale-, regionale- og nasjonale arrangementer. Han begynte på studiet som grunnskolelærer ved Universitetet i Agder (2011 –2013), tok pause for blant annet frivillig arbeid i Ghana og utvekslingsprosjektet i Honduras og fortsetter nå  studiet ved Høgskolen i Hedmark.