Moss

Opprettet 1. januar 1989, og hadde 612 registrerte medlemmer ved utgangen av 1989. Sognet omfatter i Viken kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler (Viken) samt poststedet Hobøl i Indre Østfold kommune. Kommunene var del av tidligere Østfold fylke, med unntak av Vestby som var del av Akershus. 705 km². Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://moss.katolsk.no/

E-post Moss(at)katolsk(dot)no

St. Mikael kirke

Kirkevigsel 29. september 1998

Adresse Kirkegata 11, 1531 MossTelefon 901 29 621 Bankkonto 5183.10.58157 Bankkonto 0531.43.35246 Bankkonto 6118.30.69410; organisasjonsnummer: 971 494 492
Messetider

Sogneprest:
P. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 – bor i Fredrikstad)
Kirkelig assistent (fra 29. januar 2015):
Sr. Pauline Sundari C.B.
Menighetsråd (fra 11. juni 2018):
Sognepresten (formann)

Martin Foss (lederAdresse Reneflotveien 168, 1514 Moss  Telefon 920 65 518 E-post  mf.nrcgoma@yahoo.fr 
Luz R. Engeness (nestleder)
Ute Heim (sekretær
Sr. Pauline Sundari C.B., sr. Stefani Indrawasih Gowijaya C.B. (frem til 30. september),
Duong Tuan Bui, Rafal Majlinger, Emma Stafford, Koffi Dodji Fangbedji og Wieslaw Lukaszuk, (faste medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Martin Foss

Finansråd:
Sognepresten, Quoc Van Nguyen, Phu Cuong Nguyen, Johannes Johannesen og Christian Edgardo Oberti Hevia
Barne- og ungdomskontakter: Silje Nguyen
Ungdomsleder: Silje Nguyen Adresse Texnesåsen 13, 1591 Sperrebotn Telefon 902 83 229
Ministrantleder: Anna Diem My Le Adresse Liabakken 20, 1529 Moss  Telefon 941 75 375
Kateketgruppe:
Karen Lerstein (leder) Adresse Solbakken 4, 1640 Råde Telefon 69 28 46 15
Caritasgruppe:
Bankkonto 0539.31.89691
Ute Heim (leder) Adresse Nordlysveien 14, 1540 Vestby Telefon 64 95 04 32

St. Carolus Borromeussøstrene

av Webmaster publisert 28.11.2010, sist endret 28.09.2021 - 23:14