Klart for helligkåring av den salige Elisabeth Hesselblad OSsS

Vatikanet, 15. desember 2015 (KI/KAP/VIS) – Mandag den 14. desember 2015 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere sytten nye dekreter:

Det er godkjent et mirakel på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

 • Den salige Elisabeth Hesselblad, grunnlegger av Vår Frelsers Orden (Ordo Sanctissimi Salvatoris – OSsS), som ble godkjent av den ærverdige pave Pius XII (1939-58) i 1942 som «en levende gren av Birgittas gamle orden»; født den 4. juni 1870 i Fåglavik i Sverige, død den 24. april 1957 i Roma, saligkåret av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) den 9. april 2000 på Petersplassen i Roma.

Det er godkjent mirakler på forbønn av fire ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • Den ærverdige Ladislas Bukowiński (pl: Władysław), polsk sekularprest, født den 22. desember 1904 i Berdytsjiv (ru: Berditsjov; pl: Berdyczów), da i Det russiske imperiet, nå i Ukraina, død den 3. desember 1974 i GULAG i Karaganda i Kasakhstan (da i Sovjetunionen) under kristenforfølgelsene der. Ærverdig den 22. januar 2015.
 • Den ærverdige Maria Celeste Crostarosa (f. Giulia Marcella), medgrunnlegger av Redemptoristsøstrene (Ordo Sanctissimi Redemptoris – OSsR); født den 31. oktober 1696 i Napoli i Italia, død den 14. november 1755 i Foggia i Italia. Ærverdig den 3. juni 2013.
 • Den ærverdige Carolina Santocanale (ordensnavn: Maria av Jesus), grunnlegger av kongregasjonen «Kapusinersøstre av Den uplettede av Lourdes» (Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes – SCIL); født den 2. oktober 1852 i Palermo i Italia og død den 27. januar 1923 i Cinisi i Italia. Ærverdig den 1. juli 2000.
 • Den ærverdige Itala Mela, benediktineroblat (Oblati Ordinis Sancti Benedicti – OblOSB) i klosteret San Paolo i Roma; født den 28. august 1904 i La Spezia i Italia, død den 29. april 1957 samme sted. Ærverdig den 12. juli 2014.

I tillegg har tolv personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

 • Guds tjener Angelo Ramazzotti, biskop av Pavia og patriark av Venezia, grunnlegger av «Det pavelige institutt for utenlandsmisjon» (Pontificio Istituto Missioni Estere – PIME); født den 3. august 1800 i Milano i Italia, død den 24. september 1861 i Crespano del Grappa i Italia.
 • Guds tjener Josef Vithayathil, sekularprest og medgrunnlegger av kongregasjonen «Søstre av Den hellige familie» (Congregation of the Holy Family – CHF); født den 23. juli 1865 i Puthenpally i India, død den 8. juni 1964 i Kuzhikkattussery i India.
 • Guds tjener Josef Maria Arizmendiarrieta Madariaga (sp: José María), sekularprest og grunnlegger av kooperasjonsbevegelsen Mondragón i Baskerland; født den 22. april 1915 i Markina i Spania, død den 29. november 1976 i Mondragón i Baskerland i Spania.
 • Guds tjener Johannes Schiavo (it: Giovanni), prest i «Kongregasjonen av St Josef av Murialdo» (Congregatio Sancti Iosephi de Murialdo – CSI); født den 8. juli 1903 i Sant’Urbano i Italia, død den 27. januar 1967 i Caxias di Sul i Brasil.
 • Guds tjener Venantius Maria Quadri (it: Venanzio; f. Antonio), legbror i ordenen servittene (Ordo Servorum Mariae – OSM); født den 9. desember 1916 i Vado di Setta i Italia, død den 2. november 1937 i Roma.
 • Guds tjener William Gagnon, legbror i ordenen «Barmhjertige brødre av St Johannes av Gud» (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo – OH); født den 16. mai 1905 i Dover i USA, død den 28. februar 1972 i Saigon i Sør-Vietnam (nå Hô Chi Minh-byen i Vietnam).
 • Guds tjenerinne Teresa Rosa Ferdinanda de Saldanha Oliveira e Sousa, dominikanertertiar og grunnlegger av kongregasjonen «Dominikanersøstre av den hellige Katarina av Siena» i Portugal (Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena – OP); født den 4. september 1837 i Lisboa i Portugal, død den 8. januar 1916 samme sted.
 • Guds tjenerinne Maria Emilia Riquelme Zayas, grunnlegger av instituttet «Misjonærer av Det helligste sakrament og den uplettede Maria» (Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada – MISAMI); født den 15. august 1847 i Granada i Spania, død den 10. desember 1940 samme sted.
 • Guds tjenerinne Salustiana Antonia Ayerbe Castillo (ordensnavn: Esperanza de la Cruz), medgrunnlegger av kongregasjonen «Augustiner-rekollekt-misjonssøstre» (Las Misioneras Agustinas Recoletas de María – MAR); født den 8. juni 1890 i Monteagudo i Spania, død den 23. mai 1967 samme sted.
 • Guds tjenerinne Emmanuela Maria Magdalena Kalb (født Elena), kanonisse i kongregasjonen «Kanonisser av Santo Spirito in Sassia» (Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia – CSS) (pl: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia); født den 12. august 1899 i Jarosław (da i Østerrike-Ungarn, nå i Polen), død den 8. januar 1986 i Kraków i Polen.
 • Guds tjener Nikolas Wolf, legmann og familiefar; født den 1. mai 1756 i Neuenkirch i Sveits, død den 18. september 1832 i Sant’Urbano i Sveits.
 • Guds tjener Teresio Olivelli, legmann; født den 7. januar 1916 i Bellagio i Italia, død den 17. januar 1945 i konsentrasjonsleiren i Hersbruck i Tyskland.

Vatican Information Service / Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)