Vatikanet: Klart for nye hellige og salige

Den salige Josef Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914)Vatikanet, 22. januar 2015 (KI/KAP/VIS) – Torsdag den 21. januar 2016 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere ti nye dekreter for i alt tretten personer:

Det er godkjent tre mirakler på forbønn av tre salige, noe som åpner veien for snarlige helligkåringer. Det gjelder:

  • Den salige Stanislas Papczyński, født som Johannes (pl: Jan) (1631-1701), ordensnavn «Stanislas av Jesus og Maria» (Stanisław od Jezusa i Maryi), polsk ordensprest hos piaristene (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum – SP), grunnlegger av kongregasjonen «Marianske klerikere av Den helligste Jomfru Marias uplettede Unnfangelse» (Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae – MIC), født den 18. mai 1631 og død den 17. september 1701, saligkåret den den 16. september 2007.
  • Den salige Josef Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), argentinsk sekularprest, født den 16. mars 1840 og død den 26. januar 1914, saligkåret den 14. september 2013.
  • Den salige Josef Sánchez del Río (1913-28), meksikansk legmann og martyr, født den 28 mars 1913 og drept den 10. februar 1928, saligkåret den 20. november 2005 som en av Tretten meksikanske martyrer (d. 1927-31).

Det er godkjent to mirakler på forbønn av to ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

  • Den ærverdige Frans Maria Greco (it: Francesco) (1857-1931), italiensk sekularprest, grunnlegger av kongregasjonen «Små arbeidere av De hellige hjerter» (Piccole Operaie dei Sacri Cuori – POSC), assistert av Maria Teresa De Vincenti, født den 27. juli 1857 og død den 13. januar 1931, ærverdig den 20. april 2004.
  • Den ærverdige Elisabeth Sanna (it: Elisabetta), italiensk legkvinne og enke, medlem av «Den sekulære fransiskanerordenen» (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) og av «Det katolske apostolats selskap» (Unione dell’Apostolato Cattolico) «for fordypelse, utbredelse og forsvar av fromheten og den katolske tro», grunnlagt av den hellige Vincent Pallotti (1795-1850), født den 23. april 1788 og død den 17. februar 1857, ærverdig den 27. januar 2014.

Tre dekreter gjelder anerkjennelsen av martyriet til i alt seks personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («ærverdige») og kan lede til snarlig saligkåring. Dette gjelder:

  • Guds tjener Engelmar Unzeitig (født som Hubert), tsjekkisk ordensprest i kongregasjonen Mariannhill-misjonærer (Congregatio Missionarum de Mariannhill – CMM), født den 1. mars 1911 i Hradec nad Svitavou (Greifendorf) i Morava (Mähren) i det nåværende Tsjekkia (da i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn), og død som martyr av hat til troen den 2. mars 1945 i den nazityske konsentrasjonsleiren Dachau, hvor han hadde meldt seg frivillig til å pleie tyfuspasienter og ble selv smittet og døde.
  • Guds tjener Januarius Fueyo Castañón (sp: Genaro) (1864-1936), spansk sekularprest, og tre ledsagere, legmenn, Guds tjenere Antonio González Alonso (1912-36), Segundo Alonso González (1888-1936) og Isidro Fernández Cordero (1893-1936), drept av hat til troen den 11. september og den 21. oktober 1936 i Asturias i Spania
  • Guds tjener Justus Takayama Ukon (ca 1552-1615), japansk gift legmann, født i 1552 eller 1553 i Haibara-cho i Nara i Japan og drept av hat til troen den 3. februar 1615 i Manila på Filippinene.

I tillegg har to personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Josef Antonius Migliavacca (it: Giuseppe Antonio) (ordensnavn: Arsenius av Trigolo) (it: Arsenio da Trigolo) (1849-1909), italiensk kapusinerpater (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av Maria den helligste trøsterinnen» (Suore di Maria Santissima Consolatrice – SMC), født den 13. juni 1849 i Trigolo i Cremona i Italia, død den 10. desember 1909 i Bergamo i Italia.
  • Guds tjenerinne Maria Velotti (ordensnavn: Maria Luigia del Santissimo Sacramento) (1826-86), italiensk fransiskanertertiar (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS), grunnlegger av instituttet «Fransiskanersøstre av tilbedelsen av Det hellige kors» (Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce – ADSC), født den 16. november 1826 i Soccavo i kongeriket De to sicilier (nå en forstad til Napoli) og død den 3. september 1886 i Casoria i provinsen Napoli i kongeriket Italia.

Vatican Information Service / Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)