(Nesten) ny prest i Bergen

Erik Andreas Holth.jpgDen 5. september 2015 bestemte pave Frans på troskongregasjonens anbefaling at Erik Andreas Heyerdahl Holths prestevielse i Polish National Catholic Church er gyldig og dispenserte ham fra forpliktelsen til sølibat. Paven gav samtidig biskop Bernt Eidsvig fullmakt til å inkardinere p. Holth i Oslo katolske bispedømme og gi ham et pastoralt oppdrag. Kongregasjonens brev er datert den 1. desember i år. Han vil inkardineres og settes inn i tjenesten allerede 7. februar i St. Paul menighet i Bergen, som han har tilhørt siden han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 2012.

Polish National Catholic Church er "Moderkirke" for Den nordisk katolske kirke, hvor p. Holth gjorde tjeneste som prest i ti år, fra 2001 til 2011. Før det virket han syv år som prest i Den norske kirke. De senere år har han gjort frivillig innsats som kateket og leder for ekteskapskurs i St. Paul, og han har også vært nestleder for menighetsrådet.

Erik Andreas Holth er gift og har tre barn. Han blir Oslo katolske bispedømmes fjerde gifte prest. 

www.katolsk.no ønsker vår "Nye gamle" prest velkommen!