Pave Frans besøker Sverige

Den 31. oktober 2016 besøker pave Frans Lund i Sverige. Det historiske besøket finner sted i anledning av at katolikker og protestanter sammen minnes at det er 500 år siden reformasjonen. Dette er det første pavebesøket i Sverige siden Johannes Paul IIs reise i  Norden i 1989.

- Jeg er svært glad for at paven kommer til Lund og at Den katolske kirke sammen med Det lutherske verdensforbund innbyr til dette eksepsjonelle møtet. Det er et fremsteg i kirkens arbeid. I en tid med store globale utfordringer har vi et felles oppdrag å forkynne evangeliet i ord og handling, sier erkebiskop Antje Jackelén fra Svenska Kyrkan.

Møtet i Lund springer ut av en flere tiår lang dialogprosess. En milepæl i denne prosessen er dokumentet «Fra konflikt til fellesskap» fra 2013. Der uttrykker lutheranere og katolikker sorg og anger over den smerte man har tilført hverandre, men også takknemlighet over de teologiske innsikter som begge parter har bidratt med. Samtidig betones det felles ansvar for å forkynne den kristne tro, ikke minst gjennom arbeidet for rettferdighet og fred.

Det er i denne ånd at ledere fra Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund møtes i Lund i høst for sammen å for første gang markere reformasjonen. Under møtet skal det holdes et symposium og en gudstjeneste med liturgi særskilt laget for denne anledning.

- Jeg er glad for at dette viktige økumeniske møtet finner sted nettopp i Lund. En gang var Lund et katolsk sentrum i Nord-Europa, og akkurat nå er den økumeniske situasjonen i vår del av verden unik og interessant. Jeg håper at dette møtet får oss til å se fremover, slik at vi sammen kan vitne om Jesus Kristus og hans evangelium i vårt sekulariserte miljø, sier biskop Anders Arborelius av Stockholm.

Til møtet kommer foruten pave Frans blant andre kardinal Kurt Koch, Vatikanets ansvarlige for økumenikk, Martin Junge, generalsekretær for Det lutherske verdensforbund og biskop Munib Younan, ordfører i Det lutherske verdensforbund.

At nettopp Lund ble valgt, har flere årsaker: Det var her Det lutherske verdensforbund ble grunnlagt i 1947, og forbundet feirer altså 70-årsjubileum i 2017. Lund ligger også i «det lutherske Skandinavia», som på mange vis er preget av reformasjonen.

Datoen den 31. oktober er reformasjonsdagen: Ifølge tradisjonen spikret Martin Luther opp sine 95 teser på porten til Slottskirken i Wittenberg denne dag år 1517. Møtet i Lund knytter dermed an til 500-årsminnet for reformasjonen, som kommer til å markeres stort i lutherske kirker verden over i hele 2017. Møtet markerer også at det i 2017 er 50 år siden den økumeniske dialogen mellom lutheranere og katolikker startet.

Innbydere til møtet er Det lutherske verdensforbund og Vatikanet. Det lutherske verdensforbund samler 72 millioner lutheranere fra 144 kirker, og Den katolske kirke har over 1,2 milliarder medlemmer verden over. Vertskap for møtet er Svenska Kyrkan i nært samarbeid med Den katolske kirke i Sverige og Sveriges kristne råd.

For mer informasjon, kontakt

Kristina Hellner, kommunikasjonsansvarlig i Stockholms katolska stift

E-mail: kristina.hellner@katolskakyrkan.se

Telefon: 070 - 292 32 93

 Kilde: Stockhom Katolske stift