Pave Frans' Urbi et Orbi

Tradisjonen tro gav pave Frans de troende i byen Roma og i hele verden sin Urbi et Orbi-velsignelse.