Pave Frans er verdens mest populære leder

Pave Frans er verdens mest populære leder, ifølge en undersøkelse foretatt av WIN-Gallup International. Det er katolikker og jøder som i størst grad verdsetter paven, men sågar halvparten av de spurte protestanter og majoriteten av ateistene og agnostikerne setter ham høyt.  

Pave Frans har aller høyest popularitet på Filippinene og lavest i Tunisia, Tyrkia og Algerie. De fleste innbyggerne i Aserbajdsjan sier at de vet lite om paven.

Leder for WIN-Gallup International forteller at undersøkelsen viser at pave Frans har et godt renommé blant en stor del av verdens innbyggere, på tvers av religiøse skiller.  

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse

av Adm — publisert 29.03.2016, sist endret 29.03.2016 - 10:27