Den post-synodale apostoliske ekshortasjonen om familien offentliggjøres 8. april

Fredag den 8. april kl. 11.30 vil den post-synodale apostoliske ekshortasjonen Amoris laetitia offentliggjøres. Dette er Den hellige fars anbefalinger etter den Den ordinære bispesynoden om familien, som ble avholdt i Vatikanet 4.-25. oktober 2015 under mottoet "Familiens kall og oppdrag i Kirken og i verden av i dag". Målet for synoden var å utarbeide pastorale retningslinjer på bakgrunn av diskusjonene under både den ekstraordinære og ordinære synoden.

I etterkant av synoden offentliggjør paven en såkalt apostolisk ekhortasjon, med oppsummerende anbefalinger. Flere venter med spenning på denne. Oslo katolske bispedømmes Pastoralavdeling følger saken tett, og mer informasjon om og fra dokumentet vil følge så snart det foreligger.

En apostolisk ekshortasjon betegner et pavelig dokument som er noe mindre «høytidelig» enn encyklikaer og tar for seg ulike regioner eller tema innen Kirkens liv.

Pressekonferansen i Vatikanet den 8. april kl. 11.30, hvor dokumentet presenteres, kan streames direkte her.

av Adm — publisert 01.04.2016, sist endret 01.04.2016 - 13:29