Kollekt til Ukraina i Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme

Plakat Ukraina.jpgBrev fra biskop Bernt I. Eidsvig til prester og menighetskontorer i forbindelse med innsamlingen til Ukraina 

Kjære prester og menigheter,

Den 3. april kunngjorde Den hellige far at en kollekt til inntekt for ofrene skal tas opp i Europas menigheter søndag 24. april.

Kollekt

I Trondheim Stift og Oslo katolske bispedømme ber jeg om at det blir tatt opp en kollekt i forbindelse med søndagsmessene denne helgen. Dette kan bli gjort i form av en ekstrakollekt ved messens slutt.

Dersom det er ønskelig kan ekstrakollekten erstattes av at den ordinære kollekten går til arbeidet i Ukraina. Det kan vurderes fra den enkelte messe om det er ekstrakollekten eller den ordinære kollekten som går til dette formålet.

Eventuelle andre aktiviteter

Dersom det er mulig oppfordrer jeg også menighetene til å gjøre andre aktiviteter helgen 22. til 24. april. Det kan eksempelvis arrangeres rosenkransandakter og sakramentstilbedelser eller andre innsamlingsaktiviteter.

Overføring av inntektene

Pengene som samles inn skal overføres Caritas Norge som håndterer gavene i tråd med Cor Unums retningslinjer og i tråd med gjeldende norske retningslinjer for håndtering av gaver til internasjonale formål.

Midlene overføres til Caritas konto: 8200 01 93433. Innbetalingen merkes «Ukraina»

Alternative måter å gi

De troende kan også gi gaver gjennom følgende kanaler:

  • Direkte til Caritas Konto 8200 01 93433 (Gaver merkes «Ukraina»)
  • Ved å sende SMS med kodeord Ukraina til 2160 (200,- pr. sms)
  • Ved å benytte seg av betalingsløsningen Vipps ved å søke opp «Caritas Norge» og gi ønsket beløp.
  • caritas.no

 I Kristus

 + Bernt Eidsvig

[Vedlagt brevet var også plakat og informasjon til menighetene]

Les også: Tromsø: særkollekt Ukraina; Kollekt til Ukraina over hele Europa