Tribunalet besøkte Nord-Norge

tribunalet besøker tromsø.jpgI perioden 15.-18. april var fr. Gerard Tartaglia, rettsvikar for Oslo katolske bispedømme, og sr. Ane-Elisabet Røer, tribunalets administrator, på offisielt besøk i Tromsø stift. Biskop Berislav Grgic var vert.

Under besøket, hvor ulike aspekter ved tribunalets arbeid for stiftet ble drøftet med biskopen, ble det også satt av tid til å lære mer om denne delen av Norge kulturelt, historisk og kirkelig. Blant annet besøkte gjestene de to klostrene i byen, St. Elisabethsøstrene og Karmel. Det ble også satt av tid for et besøk på den katolske gravlunden, som er en av svært få katolske kirkegårder her til lands.

Søndag var gjestene til stede på menighetens søndagsmesse, hvor fr. Tartaglia preket.

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme har også ansvar for Trondheim- og Tromsø stift. Representanter for tribunalet besøker stiftene med jevne mellomrom, men dette var første gang rettsvikar Tartaglia besøkte Tromsø stift. Fr. Tartaglia har vært Rettsvikar for Oslo katolske bispedømme siden 11. mars 2014. Til daglig bor og virker han i erkebispedømmet Glasgow i Skottland, og det meste av arbeidet for tribunalet i Norge gjør han også derfra.

Melding fra tribunalet