Invitasjon til søstrene av Det Hellige Kors av Qui Nhons jubileumsfeiring

Alt er Guds nåde!

Vi søstre av Det Hellige Kors av Qui Nhon på Lillestrøm fyller 25 år i Norge i år. Vi vil feire vårt jubileum med en takksigelsesmesse i St. Olav domkirke  i Oslo torsdag 1. september klokken 18 (kallsmessen). Vi ønsker å dele denne gleden med dere alle: geistlighet, ordensfolk og legfolk.

Etter messen er det en enkel mottagelse.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til jubileet!

Søstrene av  Det Hellige Kors av Qui Nhon