Brasil: Biskop avsatt etter tildekking av misbruk

Vatikanet-Brasilia, 6.7.2016 (KI/KAP) – Pave Frans har innvilget avskjedssøknaden fra erkebiskop Aldo di Cillo Pagotto av Paraiba i Brasil. Den 66-årige erkebiskopen har ifølge brasilianske nyhetsmedier allerede vært suspendert i ett år fordi han har tatt inn i sitt bispedømme prester og seminarister som hadde misbrukt mindreårige og derfor var blitt kastet ut av andre biskoper. Pagotto selv erklærte at han var blitt offer for sin egen naivitet, fordi han hadde villet gi dem en ny sjanse. Også erkebiskopen selv skal ifølge mediene ha hatt upassende seksuelle kontakter. Vatikanet innledet en intern undersøkelse.

I meldingen fra Vatikanet på onsdag heter det bare at paven har innvilget Pagottos avskjedssøknad etter kanon 401 paragraf 2 i den katolske kirkeretten. Der heter det at en bispedømmebiskop som på grunn av sykdom eller en annen tungtveiende grunn har blitt ute av stand til å ivareta pliktene i sitt embete, blir strengt oppfordret til å tilby sin avskjed fra embetet.

Etter suspensjonen av erkebiskop Anthony Sablan Apuron (70) av Guam på grunn av beskyldninger om seksuelt misbruk den 6. juni, er tilfellet Pagotto det andre etter pave Frans’ Motu Proprio fra begynnelsen av juni. Denne foreskriver avsettelse av en biskop som har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet i handlinger angående misbruk av mindreårige eller av voksne som trenger beskyttelse.

Slike tilfeller skal behandles strengere enn andre biskoppelige embetsforsømmelser til skade for enkeltpersoner eller fellesskap. Der må «svært alvorlige» forsømmelser bli påvist for å fjerne en biskop eller tilsvarende fra embetet. Pavens Motu Proprio hadde tittelen Come una madre amorevole («Som en elskende mor») og trer i kraft den 5. september.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)