Kanskje tretten nye kardinaler i november?

Washington, 23.8.2016 (KI/KAP) – Pave Frans forbereder et konsistorium den 20. november hvor tretten kardinaler skal kreeres. Dette melder tidsskriftet America Magazine, som utgis av pavens jesuittiske medbrødre i USA. Dette konsistoriet, skal avholdes samtidig med avslutningen av Det hellige år og vil bli det tredje i Frans’ pontifikat. Ifølge America Magazine vil navnene på de nye kardinalene bli offentliggjort i midten av oktober.

De skriver at erkebiskopene Juan José Omella y Omella av Barcelona og Carlos Osorio av Madrid skal være relativt sikre kandidater. I tillegg skal et nytt absolutt flertall av europeere i det neste konklavet gjøres de facto umulig ved kreeringen av tallrike nye ikke-europeere til kardinaler.

I dag er det 111 stemmeberettigede kardinaler, men fire av dem vil fylle åtti år før dette (mulige) konsistoriet. Av de 107 gjenværende kommer 51 fra Europa (nesten halvparten av dem fra Italia), Latin-Amerika har 15 kardinaler, Nord-Amerika 13, Asia 13, Afrika 12 og Oseania 3 kardinaler. Disse kommer fra 59 ulike land, men paven vil sørge for at ideen om Kirkens universalitet vil komme enda sterkere til uttrykk. 

Tendensen i pave Frans’ kreering av kardinaler så langt har vært å gi periferiene forrang fremfor de historiske kardinalerkebispedømmene. Derfor regnes det med bare tre nye fra Europa, de to nevnte spanske og erkebiskop Jozef De Kesel av Mechelen-Brussel/Malines-Bruxelles. Men i Afrika og Asia kan det være at noen bispedømmer får kardinal for første gang.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)