P. Amando Alfaro inkardineres i Oslo katolske bispedømme

Foto: Mats Tande 2012-01-30Ved en pontifikalmesse i St. Josephs kirke i Oslo, fredag 9. september kl 18.00, vil biskop Bernt Eidsvig inkardinere pastor Amando B. Alfaro Jr. i Oslo katolske bispedømme (OKB). Derved blir han også ekskardinert fra bispedømmet Maasin (Filippinene), og i prinsippet knyttet til OKB for resten av livet.

P. Alfaro som ble født på Filippinene i 1968, ble presteviet i San Juan, Southern Leyte, i 1995 og kom til Norge i 2004. Etter det har han arbeidet i OKB som "utlånt" fra Maasin.

Prester og legfolk, så vel filippinere som nordmenn, er velkommen til å delta i pontifikalmessen.

av Mats Tande publisert 07.09.2016, sist endret 07.09.2016 - 13:15