Nytt medlem i liturgikommisjonen

Norsk katolsk bisperåd har oppnevnt Olav Rune Ekeland Bastrup (f. 1955) som medlem av den nasjonale katolske liturgikommisjonen . Oppnevnelsen gjelder frem til 31. august 2021. Bastrup er tidligere organist i St. Olav domkirke, Oslo. Han var med i salmebokkomiteen som stod bak "Lov Herren", og er der representert med tre salmer og en salmeoversettelse.

Øvrige kommisjonsmedlemmer for perioden ble oppnevnt i september.

Melding fra Liturgikommisjonen/HHØ