Valfart til Malmø

paven.jpegNorske katolikker kommer til å sette sitt preg på Swedbank stadion når pave Frans feirer messe i Malmø den 1. november. Over 500 personer har allerede bestilt billett.

 

Det har vært stor norsk interesse foran messen den 1. november. Representanter fra 17 av Oslo katolske bispedømmes 24 menigheter kommer til å være til stede. Flest påmeldte er det fra St Olav domkirkemenighet, der 170 personer står reiseklare.

 

Varmt velkomne

«Ni är VARMT välkomna!» står det i meldingen OKB fikk fra Stockholms katolska stift etter oversendelse av billettbestillingene.

 For dem som ikke har bestilt billett gjennom menigheten, blir det anledning til selv å bestille billett på nettet. Disse billettene slippes kl 12.00 tirsdag 18.oktober blant annet på stiftets hjemmeside, http://www.katolskakyrkan.se/

 

For dem som har bestilt billett, er det viktig å huske følgende:

  • Billettene sendes om kort tid fra Sverige direkte til menighetene. Menighetene distribuerer videre til den enkelte
  • Billettene vil ikke være personlige, dvs det vil ikke stå navn på dem. Men man må vise gyldig ID/pass for å komme inn på stadion
  • Swedbank stadion åpner dørene klokken 06.30 på messedagen. Messen begynner klokken 09.30, men dørene inn til stadion vil stenge klokken 09.00. Etter kl 09.00 vil man altså ikke slippe inn på stadion.

 

Ikke lovbestemt fri

OKB har fått et par henvendelser om katolikker i Norge har en lovbestemt rett til å ta seg fri i forbindelse med messen i Malmø. Personalsjef Anne Mette Ringdal i OKB er tydelig på at slik fri ikke er hjemlet i norsk lov. Hver enkelt må søke sin arbeidsgiver om fri for å reise til Malmø.

  • Loven om arbeidstageres rett til to dagers permisjon for å feire religiøse høytider gjelder  religiøse høytidsdager. Det vil ikke gjelde for Pavemessen. Det er heller ikke messeplikt på Allehelgensdag i Norge, sier Anne-Mette Ringdal.